10 grudnia 2018 roku nauczyciele zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, pan Andrzej Biernat i pan Przemysław Stuglik, przeprowadzili kolejne warsztaty tematyczne dla uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas szkoły podstawowej. Odbyły się warsztaty:

  • „Demontaż silnika spalinowego” – dla przyszłych techników pojazdów samochodowych oraz
  • „Złóż komputer” – dla przyszłych techników informatyków.

Nasi goście, prócz wykonywania zadań typowych dla technika pojazdów samochodowych i technika informatyka, mogli porozmawiać z nauczycielami na temat szkoły oraz przedmiotów zawodowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Obejrzeli również pracownie, w których w przyszłości będą się kształcić.

Dzisiaj odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku, ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku, ze Szkoły Podstawowej z Krosnowic oraz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi z Szalejowa Górnego.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

26 listopada 2018 roku odbyły się drugie w tym roku szkolnym warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów. Warsztaty „Demontaż silnika spalinowego” kierowaliśmy do przyszłych techników pojazdów samochodowych oraz mechaników pojazdów samochodowych. Uczestnicy warsztatów w praktyce poznawali tajniki zawodu, którym się interesują. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z nauczycielem zawodu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, panem Andrzejem Biernatem. Mogli także zobaczyć, w jakich pracowniach uczą się przyszli technicy pojazdów samochodowych i mechanicy pojazdów samochodowych.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodzku, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku oraz Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zarówno uczniom, jak i ich opiekunkom, ale także Dyrektorom szkół, czyli Pani Iwonie BANYŚ, Pani Agnieszce KAWIE i Panu Krzysztofowi SZKUDLARKOWI za wyrażenie zgody na udział uczniów w warsztatach.

 

Rafał Hankus