Internat oferuje 56 miejsc noclegowych (pokoje 4-3-2 osobowe). Znajduję się w nim świetlica wyposażona w sprzęt audio-video.

 Aby zostać przyjętym należy złożyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz przyjęcia do internatu,
  • osoby niepełnoletnie – skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzonym adresem stałego pobytu,
  • osoby pełnoletnie – dowód osobisty.

 Kontakt: nr tel. (74) 867 21 75 wew. 12.

Wniosek o przyjęcie do internatu (wersja pdf)

Regulamin internatu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (wersja pdf)