Harmonogram październikowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_10.2023 (846,0 KiB).

Harmonogram wrześniowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_09.2023 (843,0 KiB).


Harmonogram kwietniowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_04.2023 (801,0 KiB).

Harmonogram marcowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_03.2023 (638,0 KiB).

Harmonogram lutowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_02.2023 (639,0 KiB).

Harmonogram styczniowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_01.2023 (837,0 KiB).

Harmonogram grudniowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_12.2022 (838,0 KiB).

Harmonogram listopadowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_11.2022 (658,0 KiB).

Harmonogram październikowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_10.2022 (831,0 KiB).

Harmonogram czerwcowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_06.2022 (831,0 KiB).

Harmonogram majowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_05.2022 (834,0 KiB).

Harmonogram kwietniowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_04.2022 (844,0 KiB).

Harmonogram marcowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_03.2022 (670,0 KiB).

Harmonogram lutowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_02.2022 (839,0 KiB).

Harmonogram styczniowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_01.2022 (842,0 KiB).

Harmonogram grudniowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_12.2021 (833,0 KiB).

 

Rozpoczynamy realizację projektu „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Adresatami projektu są uczniowie oraz nauczyciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, Noworudzkiej Szkoły Technicznej, oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Logotyp Projektu SZKOŁY SUKCESU ZAWODOWEGO

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, kursach i szkoleniach, wyjazdach edukacyjnych oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Na nauczycieli czekają studia podyplomowe i szkolenia oraz kursy doskonalące.

Udział w projekcie da szkołom możliwość doposażenia i unowocześnienia pracowni zawodowych.

Pliki do pobrania:

Lider Projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Hugona Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław
Partnerzy Projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Powiat Kłodzki, Gmina Stronie Śląskie
Realizatorzy: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, Noworudzka Szkoła Techniczna, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim