Logotyp Projektu SZKOŁY SUKCESU ZAWODOWEGO

Tytuł projektu: Szkoły sukcesu zawodowego

Lider projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerzy projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Powiat Świdnicki

Odnośnik do strony Partnera projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Realizatorzy projektu: Kłodzka Szkoła PrzedsiębiorczościNoworudzka Szkoła Techniczna

 

Projekt skierowany jest do uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości oraz do uczniów Noworudzkiej Szkoły Technicznej w powiecie kłodzkim oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i pracowników pedagogicznych z tych szkół.

Termin realizacji: od 02.03.2020 do 28.02.2022

Wartość dofinansowania z UE: 2 179 185,46 złotych

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego Powiatu Kłodzkiego oraz wzrost kompetencji nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pracowników pedagogicznych poprzez:

– staże i praktyki zawodowe dla uczniów,

– kursy kwalifikacyjne dla uczniów,

– zajęcia specjalistyczne dla uczniów,

– zajęcia specjalistyczne pozalekcyjne dla uczniów,

– doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,

– szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli,

– studia podyplomowe dla nauczycieli,

– kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli,

– kursy przygotowawcze do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz do egzaminów maturalnych dla uczniów,

– wycieczki zawodoznawcze.

 

W Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w stażach w ramach projektu wzięło udział ponad 140 uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, od początku września 2020 roku, biorą udział w zajęciach specjalistycznych o nazwie (w nawiasie nauczyciel/nauczyciele prowadzący zajęcia):

 „Grafika komputerowa 3D” (Ireneusz BASAJ, Teresa KLOC),

 „Zakładanie i prowadzenie e-sklepu” (Jacek DĄBROWNY),

 „Aplikacje internetowe i mobilne” (Mariusz LITWIŃSKI),

 „Programowanie w języku C++” (Szymon KRZELOWSKI, Przemysław STUGLIK),

 „Pracownik hotelarski – ekspert w swojej dziedzinie” (Agnieszka POSTAWA),

 „Kuchnia regionalna” (Małgorzata PUCHALSKA),

 „Potrawy kuchni śródziemnomorskiej” (Joanna ZDANOWICZ).

Wszyscy uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu „Szkoły sukcesu zawodowego” biorą udział w zbiorowych i indywidualnych zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonych przez Joannę BIESIADECKĄ, Mariolę BIL, Marka KRÓLIKOWSKIEGO, Beatę STRYCHARZ oraz Joannę ZDANOWICZ.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego:
Powiat Kłodzki:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości:
Noworudzka Szkoła Techniczna:

 

Harmonogram lutowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_02.2022 (640,0 KiB).

Harmonogram styczniowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_01.2022 (640,0 KiB).

Harmonogram grudniowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_12.2021 (644,0 KiB).

Harmonogram listopadowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_11.2021 (658,0 KiB).

Harmonogram październikowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_10.2021 (654,2 KiB).

Harmonogram wrześniowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_09.2021 (640,6 KiB).

Harmonogram czerwcowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_06.2021 (640,9 KiB).

Harmonogram majowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_05.2021 (656,9 KiB).

Harmonogram kwietniowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_04.2021 (662,5 KiB).

Harmonogram marcowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_03.2021 (663,7 KiB).

Harmonogram lutowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_02.2021 (653,1 KiB).

Harmonogram styczniowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_01.2021 (643,9 KiB).

Harmonogram grudniowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_12.2020 (749,7 KiB).

Harmonogram listopadowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_11.2020 (647,0 KiB).

Harmonogram październikowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_10.2020 (643,7 KiB).

Harmonogram wrześniowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_09.2020 (637,5 KiB).

Rafał Hankus