Logotyp Projektu SZKOŁY SUKCESU ZAWODOWEGO

Tytuł projektu: Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

Okres realizacji projektu: od 2020-03-01 do 2023-06-30

Całkowita wartość projektu: 12 650 000,00 zł

Cel projektu: Objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.  

Działania w projekcie:

 1. organizacja cyklu zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych dla uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości;
 2. organizacja dla uczniów Szkoły staży/praktyk zawodowych u pracodawców.

 

Działanie nr 1 zostało zrealizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości poprzez organizację i przeprowadzenie z uczniami Szkoły następujących zajęć:

 1. w roku szkolnym 2020/2021:
  1. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych „SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMOWYCH” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy – prowadzący Pani Mariola BIL oraz Pani Teresa KLOC (łącznie dla 10 uczniów Szkoły)
  2. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk – prowadzący Pan Mariusz LITWIŃSKI oraz Pan Przemysław STUGLIK (łącznie dla 12 uczniów Szkoły)
 2. w roku szkolnym 2021/2022:
  1. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych „WYKONYWANIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy – prowadzący Pani Mariola BIL oraz Pani Teresa KLOC (łącznie dla 10 uczniów Szkoły)
  2. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk – prowadzący Pan Mariusz LITWIŃSKI (łącznie dla 6 uczniów Szkoły)

W każdym roku szkolnym uczniowie pisali również próbne egzaminy zawodowe w kwalifikacjach zgodnych ze swoim zawodem.

 

Działanie nr 2 zostało zrealizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości poprzez organizację i przeprowadzenie staży/praktyk zawodowych u następujących pracodawców:

 1. w roku szkolnym 2020/2021
  1. Zakład Poligraficzny PERFEKTA w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Malczewskiego 9
  2. „STAR SYSTEM” s.c. w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 17
  3. KOMPUTRONIK w Dzierżoniowie; 58-200 Dzierżoniów, Bohaterów Getta 10
  4. laptopy-akcesoria-serwis enerson w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 1
 2. w roku szkolnym 2021/2022
  1. Zakład Poligraficzny PERFEKTA w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Malczewskiego 9
  2. „STAR SYSTEM” s.c. w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 17
  3. ARCHIVE-TAX Sp. z o.o. w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Połabska 22/11C