Drukuj

Wyniki egzaminu zawodowego – sesja czerwiec 2022

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ogłosi 31 sierpnia 2022 roku.

Świadectwa kwalifikacji uczniowie odbiorą od swoich wychowawców,  a absolwenci świadectwa kwalifikacji oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie będą mogli odebrać
w pok. 215 począwszy od 8 września 2022 r.

 

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do poprawiania wyników egzaminu zawodowego

mogą złożyć stosowne deklaracje w nieprzekraczalnym terminie:

15 września 2022 r.

Deklaracje można pobrać w pok. 215 lub ze strony internetowej OKE we Wrocławiu i po
wypełnieniu oddać w tym pokoju.

Wicedyrektor Bolesław Majerowicz