Dzień dobry,

przedstawiam zasadny obowiązujące podczas próbnych egzaminów maturalnych (22 – 25 listopada 2022 r.)

Celem próby jest nie tylko rozwiązanie zadań z poszczególnych przedmiotów, ale także zapoznanie uczniów, którzy będą zdawali maturę w maju 2023 r., z procedurami dotyczącymi przebiegu egzaminów maturalnych. Egzaminy próbne zaplanowane zostały z zachowaniem zasad obowiązujących podczas egzaminów rzeczywistych. Szczegółowy harmonogram wywieszony jest w gablocie maturalnej (obok sali 208), znajduje się także pod informacjami, które właśnie czytacie.

Wszelkie egzaminy odbywają się według odpowiednich przepisów. Jest ich sporo. Ale – jeżeli chcecie zapoznać się z sumą ich treści – zawarta jest w opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dokumencie „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022 / 2023”. Dokument ten dostępny jest na przykład tu:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2023/20220919%20EM%202023%20Informacja%20P2.pdf

I. Warunki bezpieczeństwa podczas próbnych egzaminów maturalnych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w roku 2022

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnia zapasowych przyborów do pisanina. Należy zabrać ze sobą zapasowe długopisy, piszące na czarno.
 4. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, na sali znajdować się będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, których zdający mogą użyć przed skorzystaniem z danego słownika.

II. Organizacja próbnych egzaminów maturalnych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w roku 2022

 1. Każdy zdający ma obowiązek sprawdzenia, w której sali zdaje poszczególne egzaminy.
 2. Punktualność – wpuszczanie do sal egzaminacyjnych nie rozpoczyna się o godz. 9,00 lub 14,00, wtedy rozpoczyna się już egzamin. Przed salą egzaminacyjną należy być 30 minut przed rozpoczęciem danego egzaminu.
 3. Każdy absolwent podchodzący do matury musi mieć przy sobie na każdym egzaminie dowód tożsamości (w Polsce nie jest nim prawo jazdy) lub legitymację szkolną, a także znać swój kod, stanowiący zestawienie literowego oznaczenia klasy i numeru ucznia w e–dzienniku (Numery w dzienniku od 1 do 9 kodujemy jako 01, 02, …09.). Zestawienie literowa posiada następujący porządek:

  Klasa

  Kod

  4 TRS

  A

  4 TH

  B

  4 TI

  C

  4 TŻ

  D

 4. Proszę bezwzględnie podporządkować się zakazowi posiadania przy sobie na każdym egzaminie urządzeń telekomunikacyjnych oraz przechowujących informacje, a także zatyczek do uszu. Ich ujawnienie podczas egzaminu musi skutkować unieważnieniem tego egzaminu danej osobie bądź – w szczególnych przypadkach – wszystkim zdającym w danej sali egzaminacyjnej. To samo dotyczy niesamodzielności podczas egzaminów
 5. Z sali egzaminacyjnej nie robimy szatni; ewentualne okrycia, parasole proszę pozostawić przed egzaminem w szatni.
 6. Przybory na egzaminy pisemne: słowniki ortograficzne oraz słowniki poprawnej polszczyzny (egzamin pisemny z języka polskiego), a także Wybrane wzory matematyczne (egzamin z matematyki) oraz Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne (egzaminy z biologii, chemii, fizyki) zapewnia szkoła. Przybory, takie jak: linijka, kalkulator prosty, cyrkiel każdy zdający przynosi ze sobą na egzamin, na którym są one wymagane. Zdający ma prawo korzystać jedynie z pomocy naukowych, uwzględnionych w „Komunikacje dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku”. Komunikat ten wywieszony jest w gablocie koło sali 208, dostępny jest także na przykład tu:

  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf

 7. Pamiętajcie, że na egzaminach nie używamy ołówków (wyjątkiem może być ołówek stanowiący część cyrkla), wszystko piszemy na czarno.
 8. Przypominam podstawowe czynności składające się każdy egzamin pisemny: wejście na salę egzaminacyjną po wyczytaniu z listy przez członka zespołu nadzorującego, wylegitymowanie się, wylosowanie miejsca, wysłuchanie komentarza przewodniczącego ZN, otrzymanie zestawu zadań, przeczytanie komentarza na stronie pierwszej zestawu zadań, zakodowanie zestawu zadań i karty odpowiedzi (wszystkie te czynności nie są wliczane do czasu egzaminu), rozwiązywanie zadań, przenoszenie wyników na kartę odpowiedzi (matematyka, języki obce), oddanie zestawu zadań i karty odpowiedzi.
 9. Egzamin maturalny przeprowadzany dla zdających z użyciem komputera – stosowna instrukcja znajduje się w dokumencie „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022 / 2023”; rozdział 12.2. Zdający zobowiązani są do zapoznania się przed egzaminem z ww. rozdziałem i postępowania podczas egzaminu zgodnie z zawartymi tam zasadami.
 10. Egzamin maturalny z informatyki – stosowana instrukcja znajduje się w dokumencie „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022 / 2023”; rozdział 11. Zdający zobowiązani są do zapoznania się przed egzaminem z ww. rozdziałem i postępowania podczas egzaminu zgodnie z zawartymi tam zasadami.
 11. Podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych latach informuję, że zdający mogą otrzymać różne wersje zestawów zadań, zewnętrznie nierozpoznawalne.
 12. Zdający, który spóźni się na egzamin, nie może być wpuszczony na salę gdy egzamin już trwa, bez względu na przyczynę spóźnienia.
 13. Zdający nie zaznacza dysleksji bądź dyskalkulii; robi to przewodniczący zespołu nadzorującego.
 14. Wszelki problemy, jakie pojawią się podczas egzaminu pisemnego, a nie dotyczą tego, że nie umiemy rozwiązać zadania, zgłaszamy poprzez podniesienie ręki, po czym oczekujemy na podejście członka zespołu nadzorującego.
 15. Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje zdających o czasie pozostałym do końca egzaminu. Przypomni także o wypełnieniu kart odpowiedzi (matematyka, języki obce).
 16. Gdy zakończymy egzamin, zgłaszamy to przez podniesienie ręki. Dopóki członek zespołu egzaminacyjnego nie odbierze od nas materiałów egzaminacyjnych (w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa), nie wstajemy z miejsca i nie opuszczamy sali egzaminacyjnej.
 17. Każdy zdający może zostać poproszony o pozostanie na sali egzaminacyjnej do chwili podpisania protokołu egzaminu.
 18. Uczniowie, którzy nie zdają egzaminu 25 listopada, uczestniczą w lekcjach, zgodnie z dziennym planem zajęć.

 

Ewentualne pytania lub niejasności proszę zgłaszać za pośrednictwem wychowawcy klasy lub osobiście. W razie pytań bardzo ważnych przypominam także mój e – adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowy harmonogram matury próbnej

ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM SUKCESU!
A przede wszystkim – BĄDŹCIE ZDROWI!
Do zobaczenia na salach maturalnych.

Andrzej Niemiec