STATUT KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Statut Szkoły do pobrania:   

Cannot find the download. ID=35

:
:
:
:

Aneks do Statutu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości sporządzony na podstawie przepisów:

  1. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz

  2. Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pobierz aneks: 

Dodany: 2021-11-10
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji:
Zmieniony przez: