ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU „EUROPEJSKIE KŁODZKO” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

W projekcie „Europejskie Kłodzko” wezmą udział uczniowie następujących klas:

 • technik hotelarstwa (3PIH),
 • technik informatyk (3PIA, 3PIB, 3PIH),
 • technik pojazdów samochodowych (3PTS),
 • technik reklamy (3PRE),
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (3PTŻ).

Zasady rekrutacji do projektu „Europejskie Kłodzko” są następujące:

 1. Pod uwagę będą brane śródroczne oceny klasyfikacyjne wystawione w styczniu 2022 roku.
 2. Punktujemy:
  1. ocenę zachowania (przynajmniej ocena dobra),
  2. ocenę z języka angielskiego (przynajmniej ocena dostateczna),
  3. średnią ocen z przedmiotów zawodowych realizowanych w pierwszym semestrze klasy trzeciej.
 3. Ze względu na sytuację epidemiczną, partner projektu organizujący staże w kraju docelowym, może zażądać certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciw COVID-19.

Formularz rekrutacyjny będzie do odebrania u Pani Marioli Bil lub u Pana Marka Królikowskiego najwcześniej w dniu 24 stycznia 2022 roku. Termin oddania formularza to 28 stycznia 2022 roku.

Zaglądajcie na tę stronę, będziemy na bieżąco umieszczać nowe informacje.

Mariola BIL, Marek KRÓLIKOWSKI