Regulamin funkcjonowania Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w czasie epidemii jest dostępny tutaj:   regulamin_COVID-19_02.11.2021r. (948,8 KiB)Proszę o uważną lekturę uczniów i ich rodziców / opiekunów prawnych.

Rafał Hankus