Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się uroczyście na placu apelowym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w dniu 01 września 2022 roku. W inauguracji udział wezmą uczniowie wszystkich klas. Zapraszam na godzinę 9.00. Jeśli warunki atmosferyczne nie będą sprzyjały takiej inauguracji roku szkolnego, Wasze pierwsze spotkania z wychowawcami odbędą się we wskazanych w harmonogramie pracowniach/salach lekcyjnych (harmonogram będzie umieszczony na drzwiach wejściowych do Szkoły).

Uczniowie klas pierwszych – na placu apelowym będą stali Wasi nowi wychowawcy z kartkami z oznaczeniami klas i z listami uczniów.

Proszę zabrać ze sobą do Szkoły własne przybory do pisania.

W internacie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości można się zakwaterować w czwartek (01 września 2022 roku) od godziny 8.00.

Do zobaczenia,

Rafał Hankus