Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024. Wchodzimy weń z optymizmem i nadzieją, acz zapewne będzie jak zwykle trudny i jak zawsze pracowity. Wyzwań, zadań i obowiązków z pewnością nie zabraknie. To dobrze, bowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały. Jak mawiali starożytni Rzymianie - per aspera ad astra! Powiada się - i słusznie - że w szkole (czy szerzej w oświacie) stałe są tylko zmiany, nowy rok szkolny też je przynosi. Spieszę przeto z informacją o najważniejszych nowościach w edukacji:

Cała treść listu do pobrania tutaj.

Rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się uroczyście na placu apelowym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w dniu 04 września 2023 roku. W inauguracji udział wezmą uczniowie wszystkich klas. Zapraszam na godzinę 9.00. Brama i furtka do Szkoły zostaną o tej godzinie zamknięte do czasu zakończenia apelu.

Jeśli warunki atmosferyczne nie będą sprzyjały takiej inauguracji roku szkolnego, Wasze pierwsze spotkania z wychowawcami odbędą się we wskazanych w harmonogramie pracowniach / salach lekcyjnych (harmonogram będzie umieszczony na drzwiach wejściowych do Szkoły).

Uczniowie klas pierwszych – na placu apelowym będą stali Wasi nowi wychowawcy z kartkami z oznaczeniami klas i z listami uczniów. W razie niepogody udacie się do wskazanych pracowni / sal lekcyjnych.

W internacie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości można się zakwaterować w poniedziałek (04 września 2023 roku) od godziny 6.00.

Do zobaczenia,

Rafał Hankus

Informuję, że poprawkowy egzamin maturalny z matematyki dla absolwentów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) w sali 503 o godz. 9,00. Na egzamin należy przybyć z co najmniej dwudziestominutowym wyprzedzeniem. Warunki przeprowadzania egzaminu są takie same jak podczas sesji majowej, przedstawione zostały nas tronie internetowej KSP. Przypominam o całkowitym zakazie posiadania przy sobie telefonów oraz innych urządzeń służących przenoszeniu i gromadzeniu informacji. Wszystkich uczestników egzaminu obowiązuje punktualność. Osoby, które się spóźnią nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. Przekazanie świadectw dojrzałości oraz informacji o wynikach egzaminu odbędzie się 8 września 2023 r.

Życzę powodzenia

Andrzej Niemiec – wicedyrektor KSP

Nie sądziliśmy, że tak szybko będziemy musieli zmierzyć się z tą okrutną prawdą. Za szybko, za wcześnie, zbyt nagle...
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Przyjaciółki, Koleżanki, Uczennicy

WIKTORII RUDNICKIEJ,

zawsze uśmiechniętej, pomocnej, pełnej optymizmu i pozytywnej energii. Do końca wierzyliśmy, że wygra tą nierówną walkę i wróci do nas, jeszcze silniejsza i pełna zapału. Wiktoria też w to wierzyła, walczyła do końca...
Tak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto mógł być jeszcze z nami...

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W KŁODZKIEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DNIACH OD 28 DO 29 SIERPNIA 2023 ROKU

 

Rafał Hankus - dyrektor KSP

Informuję, że zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 na placu apelowym Szkoły.

Rafał Hankus - dyrektor KSP