Zasady rekrutacji do projektu „Europejskie Kłodzko” edycja 2023 są następujące:

 1. Pod uwagę będą brane śródroczne oceny klasyfikacyjne wystawione w styczniu 2023 roku.
 2. Punktujemy:
  1. ocenę zachowania (przynajmniej ocena dobra),
  2. ocenę z języka angielskiego (przynajmniej ocena dostateczna),
  3. średnią ocen z przedmiotów zawodowych realizowanych w pierwszym semestrze klasy trzeciej.
 3. Szczegółowy Regulamin rekrutacji do projektu „Europejskie Kłodzko” edycja 2023.

W wyjeździe na praktykę zagraniczną (prawdopodobnie do Bolonii) weźmie udział 15 uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości z następujących klas:

 • technik informatyk 3PTI – 2 uczniów,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 3PTŻ – 2 uczniów,
 • technik hotelarstwa 3PH – 2 uczniów,
 • technik pojazdów samochodowych 3PTS – 2 uczniów,
 • technik ekonomista 3PE – 2 uczniów,
 • technik reklamy 3PRE – 3 uczniów,
 • technik programista 3PTP – 2 uczniów.

Ostateczny termin złożenia zgłoszeń (druk do pobrania tutaj) u Pani Marioli BIL lub u Pani Sylwii DAJCZER-GAŁCZYŃSKIEJ to 27 stycznia 2023 roku, godzina 15.00.

Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych na wyjazd – 03 lutego 2023 roku.

Zebranie z zakwalifikowanymi uczniami i ich rodzicami (opiekunami prawnymi) – 08 lutego 2023 roku, godzina 16.30, sala 503.

 

Mariola BIL