Wyniki rekrutacji do projektu (pdf)

Zasady rekrutacji do projektu „Europejskie Kłodzko” edycja 2024 są następujące:

 1. Pod uwagę będą brane roczne oceny klasyfikacyjne w roku szkolnym 2022/2023, czyli te, które otrzymaliście na zakończenie klasy drugiej.
 2. Punktujemy:
  1. ocenę zachowania (przynajmniej ocena dobra),
  2. ocenę z języka angielskiego (przynajmniej ocena dostateczna),
  3. średnią ocen z przedmiotów zawodowych.
 3. Szczegółowy Regulamin rekrutacji do projektu „Europejskie Kłodzko” edycja 2024: regulamin rekrutacji do projektu.

W wyjeździe na praktykę zagraniczną weźmie udział łącznie 30 uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (w dwóch grupach, na przełomie lutego i marca 2024 roku), z klas w których w roku szkolnym 2023/2024 jest zaplanowana czterotygodniowa praktyka zawodowa:

 • technik informatyk 3PTI / 3PI – 8 uczniów – miejsce (Saragossa, Hiszpania),
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 3PTŻ – 6 uczniów – miejsce (Corralejo, Hiszpania),
 • technik pojazdów samochodowych 3PTS – 2 uczniów – miejsce (Corralejo, Hiszpania),
 • technik ekonomista 3PE – 2 uczniów – miejsce (Corralejo, Hiszpania),
 • technik reklamy 3PRE – 3 uczniów – miejsce (Corralejo, Hiszpania),
 • technik programista 3PTP – 6 uczniów – miejsce (Saragossa, Hiszpania),
 • technik usług fryzjerskich 3PUF – 3 uczniów – miejsce (Corralejo, Hiszpania).

Ostateczny termin złożenia zgłoszeń (druk do pobrania tutaj: zgłoszenie do Projektu) u Pani Marioli BIL lub u Pani Sylwii DAJCZER-GAŁCZYŃSKIEJ to 15 grudnia 2023 roku, godzina 15.00.

Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych na wyjazd – 20 grudnia 2023 roku.

Zebranie z zakwalifikowanymi uczniami i ich rodzicami (opiekunami prawnymi) – 04 stycznia 2024 roku, godzina 17.15, sala 503.