Wyniki rekrutacji do Projektu Europejskie Kłodzko (pdf)

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDU ODBĘDZIE SIĘ 25 LUTEGO 2022 ROKU W SALI 503 O GODZINIE 16:30. MOGĄ WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ TAKŻE RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI) UCZNIÓW Z LISTY REZERWOWEJ.

W spotkaniu powinni uczestniczyć zakwalifikowani uczniowie (mogą uczestniczyć uczniowie z listy rezerwowej).

W wyjeździe do Bolonii weźmie udział 21 uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości z następujących klas:

  • technik hotelarstwa 3PH (3PIH),
  • technik informatyk 3PIA, 3PIB, 3PIC (3PIH),
  • technik pojazdów samochodowych 3PTS,
  • technik reklamy 3PRE,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych 3PTŻ.

Ostateczny termin złożenia zgłoszeń (druk do pobrania tutaj: Zgłoszenie rekrutacyjne do projektu „Europejskie Kłodzko”) u Pani Marioli BIL (zawody: technik hotelarstwa, technik reklamy i technik żywienia i usług gastronomicznych) i u Pana Marka KRÓLIKOWSKIEGO (zawody: technik informatyk i technik pojazdów samochodowych) to 21 lutego 2022 roku, godzina 15.00. Jeśli ktoś spośród Was chce złożyć zgłoszenie podczas ferii zimowych, zapraszam do Pani Ewy Szuber (sekretariat dyrektora Szkoły).

Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych na wyjazd – 24 lutego 2022 roku.
Zebranie z zakwalifikowanymi uczniami i ich rodzicami (opiekunami prawnymi) – 25 lutego 2022 roku, godzina 16.30 (sala 503).

Regulamin rekrutacji do projektu „Europejskie Kłodzko”: Regulamin rekrutacji do projektu „Europejskie Kłodzko”
Wzór umowy pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+: Wzór umowy pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+

Mariola BIL, Marek KRÓLIKOWSKI