Events in Kłodzko from Zebrania z rodzicami category

Konsultacje

Czwartek, 4 kwiecień 2024

Konsultacje śródroczne – dla rodziców / opiekunów prawnych uczniów wszystkich klas
(godzina 16.30)

Zebranie z rodzicami

Czwartek, 23 maj 2024

Zebrania / konsultacje śródroczne – dla rodziców / opiekunów prawnych uczniów wszystkich klas
(godzina 16.30)