kwalifikacje trzyliterowe (podstawa programowa 2019)

 

TECHNIKUM

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Zawód:            technik żywienia i usług gastronomicznych / kucharz

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00 i 12.00 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:           sale nr 12, 15, 17  (pracownie komputerowe – 302. 304, 306)

Część praktyczna

Data:    6-8 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00, 12.00 i 16.00 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:           sale nr 5 i 6 (pracownie gastronomiczne – 104 i 105)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Zawód:            technik hotelarstwa

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         10.00 i 12.00 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:           sale nr 9 i 12 (pracownie komputerowe – 301 i 302)

Część praktyczna

Data:    1 czerwca 2022 r.
Godzina:         9.00
Miejsce:          sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Zawód:            technik informatyk

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00, 10.00 i 12.00 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:          sale nr 9, 12 i 17 (pracownie komputerowe – 301, 302 i 304)

Część praktyczna

Data:    17 stycznia 2022 r.
Godzina:         8.00 i 12.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu
Miejsce:          sala nr 14 i 15 (pracownie komputerowe – 301 i 302)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Zawód:            technik pojazdów samochodowych

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         14.30
Miejsce:          sala nr 9 (pracownia komputerowa – 301)

Część praktyczna

Data:    1 i 2 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00, 12.30 i 17.00 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:          Noworudzka Szkoła Techniczna

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

Zawód:            technik reklamy

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00 i 12.00 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:          sale nr 15 i 18 (pracownie komputerowe – 306 i 311)

Część praktyczna

Data:    9 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00 i 12.30 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:          sala nr 17 (pracownia komputerowa – 304)

 

BRANŻOWA SZKOŁ I STOPNIA

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zawód:            elektryk

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         10.00
Miejsce:           sala nr 15 (pracownia komputerowa – 306)

Część praktyczna

Data:    8 czerwca 2022 r.
Godzina:         17.00
Miejsce:           Noworudzka Szkoła Techniczna

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

Zawód:            fryzjer

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         10.00
Miejsce:          sala nr 15 (pracownia komputerowa – 306)

Część praktyczna

Data:    17 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00 i 12.30 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:          Salon Urody Claudia – Duszniki-Zdrój

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

Zawód:            sprzedawca

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         10.00
Miejsce:          sala nr 15 (pracownia komputerowa – 306)

Część praktyczna

Data:    7 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00
Miejsce:          ZSP bystrzyca Kłodzka

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Zawód:            kucharz

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         12.00
Miejsce:          sala nr 18  (pracownia komputerowa – 311)

Część praktyczna

Data:    8-10 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00, 12.00 i 16.00 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:          sale nr 5 i 6 (pracownie gastronomiczne – 104 i 105)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Zawód:            mechanik pojazdów samochodowych

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         10.00 i 14.30 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:           sala nr 18 (pracownia komputerowa – 311)

Część praktyczna

Data:    2 i 14 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00, 12.30, 17.00 – listy zdających wg osobnych harmonogramów
Miejsce:          Noworudzka Szkoła Techniczna

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

Zawód:            cukiernik

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         14.30
Miejsce:          sala nr 18  (pracownia komputerowa – 311)

Część praktyczna

Data:    7 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00 i 12.30
Miejsce:           piekarnia Kajzerka Żelazno

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

Zawód:            piekarz

Część pisemna

Data:    3 czerwca 2022 r.
Godzina:         14.30
Miejsce:          sala nr 18  (pracownia komputerowa – 311)

Część praktyczna

Data:    8 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00
Miejsce:          piekarnia Kajzerka Żelazno


 

kwalifikacje dwuliterowe (podstawa programowa 2017)

  

TECHNIKUM

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Zawód:            technik organizacji reklamy

Część praktyczna

Data:    24 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00
Miejsce:           sala nr 17 (pracownia komputerowa – 304)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Zawód:            technik organizacji reklamy

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         12.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Zawód:            technik ekonomista

Część praktyczna

Data:    24 czerwca 2022 r.
Godzina:         9.00
Miejsce:          sala nr 12 (pracownia komputerowa – 306)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Zawód:            technik ekonomista

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         12.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    28 czerwca 2022 r.
Godzina:         9.00
Miejsce:          sala nr 18 (pracownia komputerowa – 311)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Zawód:            technik informatyk

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         10.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    28 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00
Miejsce:          sala nr 9 (pracownia komputerowa – 400A)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Zawód:            technik informatyk

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         14.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    22 czerwca 2022 r.
Godzina:         8.00
Miejsce:          sala nr 14 (pracownia komputerowa – 301)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Zawód:            technik pojazdów samochodowych

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         10.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zawód:            technik pojazdów samochodowych

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         14.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    20 czerwca 2022 r.
Godzina:         13.00
Miejsce:           sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Zawód:            technik architektury krajobrazu

Część praktyczna

Data:    20 czerwca 2022 r.
Godzina:         13.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Zawód:            technik żywienia i usług gastronomicznych

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         10.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    25 stycznia 2022 r.
Godzina:         8.00
Miejsce:          sala nr 5 (pracownia gastronomiczna – 104)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zawód:            technik hotelarstwa

Część praktyczna

Data:    20 czerwca 2022 r.
Godzina:         9.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Zawód:            technik hotelarstwa

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         12.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    20 czerwca 2022 r.
Godzina:         13.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zawód:            technik żywienia i usług gastronomicznych

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         12.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    20 czerwca 2022 r.
Godzina:         13.00
Miejsce:          sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

 

BRANŻOWA SZKOŁ I STOPNIA

 

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Zawód:            kucharz

Część pisemna

Data:    21 czerwca 2022 r.
Godzina:         10.00
Miejsce:           sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

 

Bolesław Majerowicz - wicedyrektor