Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji letniej 2023 upływa 7 lutego.

Deklaracje i informacje dot. egzaminu zawodowego w gabinecie Dyrektora u Pani mgr inż. Marioli Bil.

Kwalifikacje dwuliterowe

(podstawa programowa 2017)

TECHNIKUM

  

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Zawód:            technik ekonomista

Część praktyczna

Data:    13 styczeń 2023 r.

Godzina:         8:00

Miejsce:           sala nr 12 (pracownia komputerowa – 303)

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Zawód:            technik ekonomista

Część praktyczna

Data:    16 styczeń 2023 r.

Godzina:         8:00

Miejsce:           sala nr 12 (sala dydaktyczna – 303)

 

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Zawód:            technik informatyk

Część praktyczna

Data:    17 styczeń 2023 r.

Godzina:         8:00

Miejsce:           sala nr 12 (sala dydaktyczna – 302)

 

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zawód:            technik pojazdów samochodowych

Część praktyczna

Data:    9 styczeń 2023 r.

Godzina:         13.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

 

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zawód:            technik hotelarstwa

Część praktyczna

Data:    9 styczeń 2023 r.

Godzina:         13.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

 

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Zawód:            technik hotelarstwa

Część praktyczna

Data:    9 styczeń 2023 r.

Godzina:         9.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

 

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zawód:            technik żywienia i usług gastronomicznych

Część praktyczna

Data:    9 styczeń 2023 r.

Godzina:         9.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

 

 

 

Kwalifikacje trzyliterowe

(podstawa programowa 2019)

TECHNIKUM

 

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Zawód:            technik hotelarstwa

Część pisemna

Data:    10 styczeń 2023 r.

Godzina:         12:00

Miejsce:           sale nr 12 (pracownie komputerowe – 302)

Część praktyczna

Data:    9 styczeń 2023 r.

Godzina:         9:00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

 

 

 HGT.06 Realizacja usług w recepcji

Zawód:            technik hotelarstwa

Część pisemna

Data:    10 styczeń 2023 r.

Godzina:         10:00 i 12:00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce:           sale nr 9 (pracownie komputerowe – 302)

Część praktyczna

Data:    9 styczeń 2023 r.

Godzina:         13:00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

 

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Zawód:            technik żywienia i usług gastronomicznych

Część pisemna

Data:    10 styczeń 2023 r.

Godzina:         12:00

Miejsce:           sale nr 15  (pracownie komputerowe – 306) 

 

 

HGT.12  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zawód:            technik żywienia i usług gastronomicznych

Część pisemna

Data:    10 styczeń 2023 r.

Godzina:         10:00

Miejsce:           sale nr 12 i 15 (pracownie komputerowe – 302 i 306)

Część praktyczna

Data:    9 styczeń 2023 r.

Godzina:         9:00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

 

 

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Zawód:            technik informatyk

Część praktyczna

Data:    17 styczeń 2023 r.

Godzina:         8:00 i 12:30 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce:           sala nr 8 (pracownie komputerowe – 400A)

 

 

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Zawód:            technik informatyk

Część pisemna

Data:    10 styczeń 2023 r.

Godzina:         10:00 i 12:00 – listy zdających wg osobnych harmonogramów

Miejsce:           sale nr 15 i 18 (pracownie komputerowe – 306 i 311) 

Część praktyczna

Data:    18 styczeń 2023 r.

Godzina:         8:00 i 12:30 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce:           sala nr 9 i 18 (pracownie komputerowe – 301 i 311)

 

 

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Zawód:            technik pojazdów samochodowych

Część praktyczna

Data:    16 styczeń 2023 r.

Godzina:         12:30

Miejsce:           Noworudzka Szkoła Techniczna

 

 

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Zawód:            technik pojazdów samochodowych

Część pisemna

Data:    10 styczeń 2023 r.

Godzina:         12:00

Miejsce:           sala nr 12 (pracownia komputerowa – 302)

Część praktyczna

Data:    9 styczeń 2023 r.

Godzina:         9:00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna 503)

 

 

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

Zawód:            technik reklamy

Część praktyczna

Data:    18 styczeń 2023 r.

Godzina:         8:00

Miejsce:           sala nr 17 (pracownia komputerowa – 304)

 

 

PGF.08  Zarządzanie kampanią reklamową

Zawód:            technik reklamy

Część pisemna

Data:    10 styczeń 2023 r.

Godzina:         10:00 i 12:00

Miejsce:           sala nr 17 (pracownia komputerowa – 304)

Część praktyczna

Data:    17 styczeń 2023 r.

Godzina:         8:00 i 12:30

Miejsce:           sala nr 15 (pracownia komputerowa – 306)

  

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

 

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zawód:            elektryk

Część pisemna

Data:    10 styczeń 2023 r.

Godzina:         12:00

Miejsce:           sala nr 12 (pracownia komputerowa – 302) 

 

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Zawód:            kucharz

Część pisemna

Data:    10 styczeń 2023 r.

Godzina:         12:00

Miejsce:           sala nr 18  (pracownia komputerowa – 311)

 

Wyniki egzaminu zawodowego – sesja czerwiec 2022

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ogłosi 31 sierpnia 2022 roku.

Świadectwa kwalifikacji uczniowie odbiorą od swoich wychowawców,  a absolwenci świadectwa kwalifikacji oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie będą mogli odebrać
w pok. 215 począwszy od 8 września 2022 r.

 

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do poprawiania wyników egzaminu zawodowego

mogą złożyć stosowne deklaracje w nieprzekraczalnym terminie:

15 września 2022 r.

Deklaracje można pobrać w pok. 215 lub ze strony internetowej OKE we Wrocławiu i po
wypełnieniu oddać w tym pokoju.

Wicedyrektor Bolesław Majerowicz