1. Informacja dla zdających, którzy brali udział w egzaminach zawodowych w styczniu 2024 r.:
    Wyniki z egzaminów zawodowych w sesji ZIMA 2024 r będą przekazane, udostępnione 27 marca 2024 r.
    W przypadku chęci ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zima 2024, termin składania deklaracji na egzamin zawodowy upływa 4 kwietnia 2024r.
  2. Informacja dla zdających po raz pierwszy egzamin zawodowy w sesji lato 2024:
    Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji lato 2024 upływa 7 lutego 2024 r.

Informacje dotyczące egzaminów zawodowych eksternistycznych w sesji zimowej 2024 do pobrania tutaj.

Informacje dotyczące egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2024 do pobrania tutaj.