Harmonogram październikowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_10.2023 (846,0 KiB).

Harmonogram wrześniowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_09.2023 (843,0 KiB).


Harmonogram kwietniowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_04.2023 (801,0 KiB).

Harmonogram marcowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_03.2023 (638,0 KiB).

Harmonogram lutowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_02.2023 (639,0 KiB).

Harmonogram styczniowych (2023) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_01.2023 (837,0 KiB).

Harmonogram grudniowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_12.2022 (838,0 KiB).

Harmonogram listopadowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_11.2022 (658,0 KiB).

Harmonogram październikowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_10.2022 (831,0 KiB).

Harmonogram czerwcowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_06.2022 (831,0 KiB).

Harmonogram majowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_05.2022 (834,0 KiB).

Harmonogram kwietniowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_04.2022 (844,0 KiB).

Harmonogram marcowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_03.2022 (670,0 KiB).

Harmonogram lutowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_02.2022 (839,0 KiB).

Harmonogram styczniowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_01.2022 (842,0 KiB).

Harmonogram grudniowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły sukcesu zawodowego  harmonogram_12.2021 (833,0 KiB).

 

Rozpoczynamy realizację projektu „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Adresatami projektu są uczniowie oraz nauczyciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, Noworudzkiej Szkoły Technicznej, oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Logotyp Projektu SZKOŁY SUKCESU ZAWODOWEGO

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, kursach i szkoleniach, wyjazdach edukacyjnych oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Na nauczycieli czekają studia podyplomowe i szkolenia oraz kursy doskonalące.

Udział w projekcie da szkołom możliwość doposażenia i unowocześnienia pracowni zawodowych.

Pliki do pobrania:

Lider Projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Hugona Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław
Partnerzy Projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Powiat Kłodzki, Gmina Stronie Śląskie
Realizatorzy: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, Noworudzka Szkoła Techniczna, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

Logotyp Projektu SZKOŁY SUKCESU ZAWODOWEGO

Tytuł projektu: Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

Okres realizacji projektu: od 2020-03-01 do 2023-06-30

Całkowita wartość projektu: 12 650 000,00 zł

Cel projektu: Objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.  

Działania w projekcie:

 1. organizacja cyklu zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych dla uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości;
 2. organizacja dla uczniów Szkoły staży/praktyk zawodowych u pracodawców.

 

Działanie nr 1 zostało zrealizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości poprzez organizację i przeprowadzenie z uczniami Szkoły następujących zajęć:

 1. w roku szkolnym 2020/2021:
  1. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych „SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMOWYCH” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy – prowadzący Pani Mariola BIL oraz Pani Teresa KLOC (łącznie dla 10 uczniów Szkoły)
  2. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk – prowadzący Pan Mariusz LITWIŃSKI oraz Pan Przemysław STUGLIK (łącznie dla 12 uczniów Szkoły)
 2. w roku szkolnym 2021/2022:
  1. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych „WYKONYWANIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy – prowadzący Pani Mariola BIL oraz Pani Teresa KLOC (łącznie dla 10 uczniów Szkoły)
  2. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk – prowadzący Pan Mariusz LITWIŃSKI (łącznie dla 6 uczniów Szkoły)

W każdym roku szkolnym uczniowie pisali również próbne egzaminy zawodowe w kwalifikacjach zgodnych ze swoim zawodem.

 

Działanie nr 2 zostało zrealizowane w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości poprzez organizację i przeprowadzenie staży/praktyk zawodowych u następujących pracodawców:

 1. w roku szkolnym 2020/2021
  1. Zakład Poligraficzny PERFEKTA w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Malczewskiego 9
  2. „STAR SYSTEM” s.c. w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 17
  3. KOMPUTRONIK w Dzierżoniowie; 58-200 Dzierżoniów, Bohaterów Getta 10
  4. laptopy-akcesoria-serwis enerson w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 1
 2. w roku szkolnym 2021/2022
  1. Zakład Poligraficzny PERFEKTA w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Malczewskiego 9
  2. „STAR SYSTEM” s.c. w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 17
  3. ARCHIVE-TAX Sp. z o.o. w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Połabska 22/11C

Logotyp Projektu SZKOŁY SUKCESU ZAWODOWEGO

Tytuł projektu: Szkoły sukcesu zawodowego

Lider projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerzy projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Powiat Świdnicki

Odnośnik do strony Partnera projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Realizatorzy projektu: Kłodzka Szkoła PrzedsiębiorczościNoworudzka Szkoła Techniczna

 

Projekt skierowany jest do uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości oraz do uczniów Noworudzkiej Szkoły Technicznej w powiecie kłodzkim oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i pracowników pedagogicznych z tych szkół.

Termin realizacji: od 02.03.2020 do 28.02.2022

Wartość dofinansowania z UE: 2 179 185,46 złotych

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego Powiatu Kłodzkiego oraz wzrost kompetencji nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pracowników pedagogicznych poprzez:

– staże i praktyki zawodowe dla uczniów,

– kursy kwalifikacyjne dla uczniów,

– zajęcia specjalistyczne dla uczniów,

– zajęcia specjalistyczne pozalekcyjne dla uczniów,

– doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,

– szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli,

– studia podyplomowe dla nauczycieli,

– kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli,

– kursy przygotowawcze do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz do egzaminów maturalnych dla uczniów,

– wycieczki zawodoznawcze.

 

W Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w stażach w ramach projektu wzięło udział ponad 140 uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, od początku września 2020 roku, biorą udział w zajęciach specjalistycznych o nazwie (w nawiasie nauczyciel/nauczyciele prowadzący zajęcia):

 „Grafika komputerowa 3D” (Ireneusz BASAJ, Teresa KLOC),

 „Zakładanie i prowadzenie e-sklepu” (Jacek DĄBROWNY),

 „Aplikacje internetowe i mobilne” (Mariusz LITWIŃSKI),

 „Programowanie w języku C++” (Szymon KRZELOWSKI, Przemysław STUGLIK),

 „Pracownik hotelarski – ekspert w swojej dziedzinie” (Agnieszka POSTAWA),

 „Kuchnia regionalna” (Małgorzata PUCHALSKA),

 „Potrawy kuchni śródziemnomorskiej” (Joanna ZDANOWICZ).

Wszyscy uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu „Szkoły sukcesu zawodowego” biorą udział w zbiorowych i indywidualnych zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonych przez Joannę BIESIADECKĄ, Mariolę BIL, Marka KRÓLIKOWSKIEGO, Beatę STRYCHARZ oraz Joannę ZDANOWICZ.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego:
Powiat Kłodzki:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości:
Noworudzka Szkoła Techniczna:

 

Harmonogram lutowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_02.2022 (640,0 KiB).

Harmonogram styczniowych (2022) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_01.2022 (640,0 KiB).

Harmonogram grudniowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_12.2021 (644,0 KiB).

Harmonogram listopadowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_11.2021 (658,0 KiB).

Harmonogram październikowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_10.2021 (654,2 KiB).

Harmonogram wrześniowych (2021) zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_09.2021 (640,6 KiB).

Harmonogram czerwcowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_06.2021 (640,9 KiB).

Harmonogram majowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_05.2021 (656,9 KiB).

Harmonogram kwietniowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_04.2021 (662,5 KiB).

Harmonogram marcowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_03.2021 (663,7 KiB).

Harmonogram lutowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego  harmonogram_02.2021 (653,1 KiB).

Harmonogram styczniowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_01.2021 (643,9 KiB).

Harmonogram grudniowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_12.2020 (749,7 KiB).

Harmonogram listopadowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_11.2020 (647,0 KiB).

Harmonogram październikowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_10.2020 (643,7 KiB).

Harmonogram wrześniowych zajęć w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego (zajęcia specjalistyczne i zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego):   harmonogram_09.2020 (637,5 KiB).

Rafał Hankus