Regulamin funkcjonowania Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w czasie epidemii jest dostępny tutaj:   regulamin_COVID-19_28.03.2022r. (949 KiB)Proszę o uważną lekturę uczniów i ich rodziców / opiekunów prawnych.

Rafał Hankus