Internat oferuje 40 miejsc noclegowych.

Aby zostać przyjętym do internatu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości należy złożyć wniosek, którego wzór umieszczono poniżej. Przy zakwaterowaniu, osoby niepełnoletnie okażą do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia (lub dokument tożsamości), natomiast osoby pełnoletnie – dokument tożsamości.

 Kontakt: nr telefonu 74 867 21 75 wew. 12.

Regulamin internatu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (wersja pdf)

Wniosek o przyjęcie do internatu + oświadczenia.pdf (wersja pdf)