Chronologia wydarzeń ponad 70-letniej historii Szkoły:

01.09.1945

Pierwsze kursy rzemieślnicze w Kłodzku

01.09.1946

Utworzenie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Kłodzku

17.09.1946

Zezwolenie na zorganizowanie Gimnazjum Mechanicznego w Kłodzku

1951

Przemianowanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Elektryczną w Kłodzku

1953

Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna zdobywa I miejsce w krajowym współzawodnictwie warsztatów szkolnych

01.09.1958

Połączenie Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej

07.12.1965

Przekazanie do użytku nowych warsztatów szkolnych i sali gimnastycznej

10.03.1972

Uroczystość XXV-lecia Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2

01.09.1973

Włączenie do Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 Zasadniczej Szkoły Dokształcającej

19.06.1974

Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych w Kłodzku

01.09.1975

Otwarcie liceum ekonomicznego dla absolwentów szkoły podstawowej

01.09.1978

Otwarcie szkół zawodowych zaocznych

1987

Obchody 40-lecia Szkoły

1992

Rozpoczęcie kształcenia w liceum handlowym i technikum hotelarskim

1993

Przeprofilowanie warsztatów szkolnych

1997

Obchody 50-letniej historii Szkoły i wydanie z tej okazji pierwszej monografii

01.09.1999

Rozpoczęcie kształcenia w liceum technicznym

19.02.2000

Oddanie do użytku sali ćwiczeń siłowych

01.09.2000

Utworzenie Powiatowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w ZSZ w Kłodzku,
aktualna nazwa to Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w KSP

12.09.2001

Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej po adaptacji części budynku warsztatów szkolnych

27.02.2002

Nadanie nowej nazwy szkole: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (KSP) z siedzibą w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8

12.06.2002

Obchody 55-letniej historii Szkoły i wydanie drugiej, rozszerzonej monografii z wykazem absolwentów

01.09.2002

Wprowadzenie nowego ponadgimnazjalnego ustroju szkolnego i rozpoczęcie kształcenia w liceach profilowanych

26.09.2002

Rozpoczęcie współpracy z Stredni Odborne Uciliste Obchodu a Remesel z siedzibą w Rychnov nad Kneżnou w Republice Czeskiej

29.12.2003

Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego o włączeniu II Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku w skład KSP

15.06.2007

Obchody 60-lecia Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości i przekazanie nowego sztandaru Szkoły

rok szkolny 2014/2015

Przystąpienie Szkoły do programu ERASMUS+ i realizacja kolejnych edycji projektu „EUROPEJSKIE KŁODZKO”

10.11.2016

Uroczyste obchody 70-lecia Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

01.09.2019

przekształcenie dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

02.03.2020

rozpoczęcie działań w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – efekt nawiązania współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

01.03.2021

przyznanie Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości AKREDYTACJI ERASMUSA w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na okres od dnia przyznania do 31 grudnia 2027 roku

  

Opracowano, między innymi, na podstawie III wydania historii Szkoły.