Projekt Erasmus+ ”Europejskie Kłodzko” został z powodzeniem zakończony. Korzyści z jego realizacji odnieśli jego uczestnicy, szkoła i lokalna społeczność. Wielokierunkowe działania projektu w obszarach zawodowym, językowym, osobistym, kulturowym w wyjątkowy sposób rozwinęły jego uczestników. Potrzeba realizowania projektów zawodowych Erasmus+ – korzyści z nich płynące są ogromne i dotyczą o wiele większej społeczności niż tylko uczestników. Dzięki nim szkoła jest na bieżąco z europejskimi technologiami i metodami pracy, pozostali uczniowie KSP motywowani przez doświadczenia uczestników starają się o udział w kolejnych działaniach poprzez polepszanie swoich wyników nauki i zachowania w szkole.
W trakcie trwania tego projektu uczniowie wyjechali na praktyki zawodowe do Włoch, do Bolonii, gdzie czas pracy przeplatał się ze zwiedzaniem i wypoczynkiem, poznawaniem smaków kuchni włoskiej i kultury regionu Emilia-Romania poprzez zwiedzanie Bolonii, Florencji, Wenecji, plażowanie w Rimini czy odwiedziny na torze wyścigowym Ferrari w Imoli. Na miejscu, w Polsce, uczniowie uczestniczyli w kursach, stażach zawodowych i wycieczkach.
Na zakończenie projektu jego uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Spotkanie poprowadzili panowie: Jakub Prus (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych) i Rafał Hankus, Dyrektor szkoły.