W ramach projektu „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” grupa 50 uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości realizowała 12 kwietnia 2024 roku zajęcia dotyczące rozwoju kompetencji zielonych w oparciu o Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp i Agendę 2030. Podczas zajęć uczniowie biorący udział w Projekcie nabyli, między innymi, wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania energią i wodą oraz na temat segregacji odpadów.
 
Warsztaty prowadził Pan Mirosław SOCHA. DZIĘKUJEMY.