Zajęcia specjalistyczne w ramach projektu „RAZEM DLA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KŁODZKIM”.