Nasi Wolontariusze, ze Szkolnego Klubu Wolontariatu, pod opieką Pana Konrada Janczaka, odwiedzili dziś cmentarz w Kłodzku. Uczcili pamięć zmarłych, uprzątnęli zapomniane groby. Warto pomagać!