Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej jeszcze raz serdecznie zapraszają Uczniów Państwa Szkoły do startu w XXX Olimpiadzie Informatycznej, organizowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
 
Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych uzdolnionych informatycznie i służy rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji informatycznych, jakimi są układanie algorytmów i programowanie.

 
Zawody I stopnia Olimpiady rozpoczęły się  17 października i potrwają do 21 listopada 2022 r. Treść zadań dostępna jest pod adresem https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi30-1/p/. Zawody Olimpiady są indywidualne i mogą w nich brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (oraz młodsi). Rejestracja na zawody I stopnia jest cały czas otwarta w Systemie Internetowym Olimpiady. Uczniowie sami dokonują rejestracji w Systemie. Cały czas jest możliwość wzięcia udziału Państwa uczniów w zawodach, serdecznie zapraszamy!
Szczegóły dostępne są na stronie oi.edu.pl.
 
Uczniom startującym w zawodach zalecamy zapoznanie się z zasadami startu w zawodach, które opisane są w zakładce "Jak zacząć", dostępnymi pod linkiem https://oi.edu.pl/l/jak_zaczac/ W zakładce "XXX
OI", w folderze "Przepisy", dostępna jest dokumentacja Olimpiady Informatycznej, w tym: Regulamin Olimpiady, Zasady organizacji zawodów oraz Ustalenia techniczne. Uczniowie w momencie zapisania się na zawody są zobowiązani zapoznać się z tymi dokumentami.
 
Zapraszamy także do obejrzenia dwóch webinariów, które pomogą
Uczniom w starcie w Olimpiadzie:
 
• webinarium pt. "Jak wystartować w Olimpiadzie Informatycznej?":• webinarium pt. "Jak rozwiązywać zadania na Olimpiadzie Informatycznej?":


Jest to nagranie z zeszłego roku, ale treść jest aktualna.
 
Zadania z poprzednich edycji Olimpiady można znaleźć w serwisie szkopul.edu.pl.

Omówienia zadań z pierwszych 23 edycji Olimpiady można znaleźć w naszych niebieskich książeczkach, które są do pobrania w formie pdf na naszej stronie pod adresem https://oi.edu.pl/l/40/, zadania z ostatnich edycji w formie webinariów znajdują się na naszym YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/user/olimpiadainf.
 
W przypadku uczniów, którzy nie posługują się biegle językiem polskim, jest możliwość kontaktu z organizatorami w języku angielskim.
 
Liczymy na owocną współpracę i życzymy sukcesów Uczniom startującym w zawodach Olimpiady!
Na laureatów czekają wysokie stypendia z programu Stypendialnego
Olimpiady Informatyczne, fundowane przez Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy.
 
Z pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Informatycznej
prof. dr hab. Krzysztof Diks
Uniwersytet Warszawski