16 grudnia 2022 roku na konferencji podsumowującej projekty "Rozpoznawanie problemów emocjonalnych i psychicznych oraz udzielania odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom" oraz "Polityka Ochrony Dzieci w placówkach oświatowych", która odbyła się w DODN we Wrocławiu, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości otrzymała certyfikat udziału w projekcie, a także certyfikaty dla nauczycieli biorących udział w szkoleniu i warsztatach. Projektowi patronował Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Zajęcia dla nauczycieli przeprowadzili specjaliści ze Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie.