31 stycznia 2023 r. w Centrum Aktywności Lokalnej zorganizowane zostało I Kłodzkie Forum Samorządów Uczniowskich. Ich przedstawiciele ze wszystkich kłodzkich szkół spotkali się z MRM Kłodzka, by nawiązać współpracę i rozpocząć zintegrowane działania. Naszą szkołę reprezentowały Wiktoria Sajdak, Kornel Szymula, Patrycja Turek z klasy 4PRE