Zachęcamy młodzież naszej szkoły do udziału w konkursie filmowym, który jest realizowany w ramach projektu "Nasza okolica. Festiwal filmów im. Roberta Stando". Film może dotyczyć wybranego miejsca w powiecie kłodzkim oraz Broumova i jego okolic. Może to być cała miejscowość, wybrany jej obszar (np. park, plac, a także konkretny obiekt – zabytek, budynek lub to, co się w nim mieści) lub otaczające ją tereny, wymagające interwencji, konkretnych działań mających na celu ochronienie go przed zniszczeniem. Termin zgłaszania prac upływa 28 kwietnia br.

Praca konkursowa powinna być zainspirowana etiudą Roberta Stando „Miasto, które może zginąć”, którą można obejrzeć w serwisie YouTube:

Inspiracja ma polegać na odwołaniu do problematyki tego dokumentu, czyli przedstawieniu miejsca, które, tak jak ukazane w nim Kłodzko, jest zagrożone, wymaga interwencji, konkretnych działań mających na celu ochronienie go przed zniszczeniem. Organizatorami konkursu dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kłodzkiego są Powiat Kłodzki oraz I Liceum Ogólnokształcące. 

Regulamin konkursu