Zarząd Powiatu Kłodzkiego wygospodarował środki na wymianę stolarki okiennej w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Wymieniono okna w KSP w następujących pomieszczeniach:

  • salach lekcyjnych, pokojach w internacie, kuchni szkolnej, toalecie na parterze, pomieszczeniu administracyjnym.

Łącznie w I etapie wymieniono 40 sztuk okien wraz z parapetami i obróbką murarską.


Całkowity koszt wymiany okien to blisko 250 tys. złotych. Jak podkreśla Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki: - Wymiana stolarki okiennej wiąże się przede wszystkim z poprawą termoizolacji budynku, także poprawi się komfort akustyczny w klasach lekcyjnych, również w pokojach uczniów w szkolnym internacie. Inwestujemy w nasze placówki oświatowe, przede wszystkim z myślą o naszych uczniach, żeby warunki w jakich uczą się i przebywają były jak najlepsze.