Kalendarium

Zimowa przerwa świąteczna

Sobota, 23 grudzień 2023 - niedziela, 31 grudzień 2023

Zebranie z rodzicami

Czwartek, 4 styczeń 2024

Zebrania / konsultacje śródroczne – dla rodziców / opiekunów prawnych uczniów wszystkich klas
(godzina 16.30)

Zebranie plenarne śródroczne

Czwartek, 8 luty 2024

Konsultacje

Czwartek, 4 kwiecień 2024

Konsultacje śródroczne – dla rodziców / opiekunów prawnych uczniów wszystkich klas
(godzina 16.30)

Zebranie z rodzicami

Czwartek, 23 maj 2024

Zebrania / konsultacje śródroczne – dla rodziców / opiekunów prawnych uczniów wszystkich klas
(godzina 16.30)