Kalendarium

Zebranie z rodzicami

Czwartek, 23 maj 2024

Zebrania / konsultacje śródroczne – dla rodziców / opiekunów prawnych uczniów wszystkich klas
(godzina 16.30)

Zebranie plenarne roczne

Piątek, 21 czerwiec 2024