Na konkurs napłynęło 22 prace. Komisja konkursowa oceniła prace, w wyniku tej oceny przyznane zostały miejsca zwycięskie:

Kategoria: Wschody i zachody słońca
1 miejsce Julia Rucińska kl. 3PRE
2 miejsce Mikołaj Korniów kl. 3PRE
3 miejsce Mateusz Kublicki kl. 3PTI

Kategoria: Inne
1 miejsce Julia Krasoń kl. 2PTI
wyróżnienie Maja Mądro kl. 3PRE

W dniu 19.10 na twierdzy kłodzkiej odbyło się niecodzienne wydarzenie. Z inicjatywy nauczyciela KSP i opiekuna działającej przy szkole grupy młodzieży "Detektywi Przeszłości", p. Marka Królikowskiego oraz zastępcy Dyrektora Twierdzy p. Kornela Drążkiewicza zorganizowane zostało czytanie fragmentów trylogii husyckiej autorstwa A. Sapkowskiego. Wydarzenie odbyło się w kazamatach, czyli najstarszej części kłodzkiej twierdzy, gdzie prezentowana jest obecnie stała wystawa "Życie codzienne na Ziemi Kłodzkiej w czasach husyckich", będąca efektem projektów realizowanych przez młodych Detektywów.

14 października, jak każdego roku, obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Żeby to nie był dzień taki, jak wszystkie inne, zadbał nasz Mistrz Ceremonii – Pan Oleh Kapitan. Do udziału w okolicznościowym programie zaprosił naszych uczniów pochodzących i z Polski, i z Ukrainy. Były więc żartobliwe charakterystyki poszczególnych nauczycieli, wzruszająca muzyka grana na poprzecznym flecie, piosenki śpiewane w obu językach i piękny wiersz o Ukrainie, który należało słuchać sercem, wtedy tłumacz nie był potrzebny... Ale to jeszcze nie wszystko: na stole czekały prawdziwy barszcz ukraiński i palanyca – chleb pieczony tylko dla przyjaciół. A potem…

Wizyta grupy z rozszerzenia biologicznego (2PTŻ i 2PRF) w Ośrodku Rehabilitacji Jeży.

Nowelizacja podstawy programowej z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa wprowadziła do programu nauczania zagadnienia związane z posługiwaniem się bronią palną. Na zaproszenie nauczyciela edb, p. Marka Królikowskiego, w naszej szkole gościli przedstawiciele Grupy Operacyjno-Szturmowej z jej dowódcą, por. Kamilem Sadzikiem, notabene naszym absolwentem, która ma duże zasługi w krzewieniu wiedzy o obronności wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na obszarze całej Polski.

W dniu 14 października 2022 roku odbyło się spotkanie emerytowanych pracowników Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. W przyjęciu wziął udział dyrektor KSP, Rafała Hankus oraz jego zastępcy. Dyrektor powitał zgromadzonych gości i przedstawił im obecne władze KSP oraz złożył życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowana została przez nauczycieli KSP z pomocą uczniów klas 2 PTŻ i 3 PTŻ, którzy w ramach zajęć przygotowali słodkie upominki dla zaproszonych gości. Uczennice klas 3 PEH i 2 PTŻ zapewniły obsługę kelnerską skromnego przyjęcia. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Wystawa archiwalnych zdjęć przygotowana przez panią Danutę Zajączkowską była inspiracją do ożywienia wielu wspomnień.