Uczniów klas czwartych technikum odwiedzili przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Pan dr Adam Dudek i Jakub Chachowski (absolwent KSP) przedstawili ofertę edukacyjna PWSZ w Nysie. Na spotkaniu zostały zaprezentowane kierunki studiów, możliwości rozwoju studenta oraz programy stypendialne.

Spotkanie niezwykle interesujące, które przybliżyło młodzieży dalszą ścieżkę edukacyjną.