Nauczycielki Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości:


Pani Marzena Olczak,
Pani Agnieszka Postawa,
Pani Małgorzata Puchalska,
Pani Elżbieta Struk,
Pani Renata Tkaczyk,
Pani Joanna Zdanowicz,

które prowadzą zajęcia zawodowe z uczniami kształcącymi się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz kucharz, wzięły udział w dwudniowych warsztatach o nazwie „Techniki cukiernicze”. Zajęcia odbywały się w Restauracji Nota Bene w Kłodzku, a prowadził je Pan Wojciech Majdański – absolwent „Czerwonej”.

Warsztaty to jedno z działań w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego, w którym od września 2020 roku biorą udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele KSP. Niebawem szkolenia (barista, barman, carving) rozpoczną uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Renata Tkaczyk