Integracja na chłodno czyli łyżwowanie, piruety i przełamywanie lodów w Świdnicy - klasy 2PRE i 2PEI z wychowawcami.