STATUT KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Statut Szkoły do pobrania:   

Statut Szkoły 27.06.2022

Pobierz

HOT

Dodany: 2022-07-04
Dodany przez: Super User
Data modyfikacji: 2022-07-04
Zmieniony przez: Super User

Aneks do Statutu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości sporządzony na podstawie przepisów:

  1. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz

  2. Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pobierz aneks: 

Cannot find the download. ID=39

:
:
:
: