Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu pt. "Podróże z historią po Gminie Kłodzko", sfinansowanego ze środków Programu Działaj Lokalnie 🙂 Tym razem z "żywą lekcję historii" gościliśmy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym (10.11) 🙂 gdzie wraz z Detektywi Przeszłości z Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości przeprowadziliśmy warsztaty dla dzieci z zakresu lokalnej historii.


Dominik Śliwa, przedstawiciel grupy rekonstrukcyjnej Chorągiew Księstwa Ziębickiego przeprowadził pokaz uzbrojenia  i stroju średniowiecznego, który spotkał się z dużym zainteresowaniem zwłaszcza chłopców, którzy mogli przymierzyć hełm rycerski, a w dłoni zważyć prawdziwy miecz, którego używali rycerze w średniowieczu. Uzupełnieniem tej prelekcji była prezentacja przedmiotów używanych na co dzień w epoce średniowiecza i ich zastosowania.
Druga część naszych zajęć upłynęła pod znakiem warsztatów praktycznych. Uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup, które rotacyjnie spróbowały swoich sił w:
- kaligrafii,
- umiejętności odczytywania chronostychów (chronogramów), czyli dat powstania różnych obiektów, ukrytych w znajdujących się na nich inskrypcjach (skupiliśmy się na pomnikach małej architektury sakralnej, które można napotkać na terenie Gmina Kłodzko w Jaszkówce, Roszycach, Wojborzu, Piszkowicach, Starym Wielisławiu )
- pleceniu sznureczków oraz
- qullingu, czyli sztuce artystycznego wyklejania papieru.
Spotkanie podsumowaliśmy projekcją, zrealizowanego przez nas w innym tegorocznym projekcie, filmu "Husyckie legendy Ziemi Kłodzkiej" 🙂
Składamy podziękowania Pani Marta Lutosławska, Dyrektorowi SP oraz obecnym na "lekcjach" nauczycielom za życzliwe przyjęcie naszej grupy oraz pomoc organizacyjną w przeprowadzeniu spotkania 🙂