W dniu 20.11.2023r. trzecia grupa uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku pod opieką nauczyciela wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej ,, W służbie prawu ", którego celem jest prewencja przestępstw wśród młodzieży. Uczniowie zapoznani zostali m.in. z etapami, przez które przechodzi każdy nowo osadzony, planem dnia skazanego oraz z konsekwencjami przestępstw popełnianych przez młodocianych. Na koniec spotkania nasi uczniowie dowiedzieli się o powstaniu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie można podjąć dwustopniowe studia wyższe, które zaliczają się do stażu pracy potencjalnych pracowników Służby Więziennej (z gwarancją pracy po zakończeniu studiów).