Skład Prezydium Rady Rodziców w KSP Kłodzko:
1. BANASIUK Ewa - Przewodnicząca - rodzic/opiekun prawny ucznia z klasy 2PTŻ.
2. MAJKOWSKA Beata - zastępca Przewodniczącej - rodzic/opiekun prawny ucznia z klasy 2PTP.
3. ZĄBEK Krzysztof - członek Prezydium - rodzic/opiekun prawny ucznia 1PTP.

 

Informacje dotyczące Rad Rodziców:
- kompetencje Rady Rodziców w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości - Statut KSP
- Ministerstwo Edukacji i Nauki - Rady Rodziców
- Ministerstwo Edukacji i Nauki - Rada rodziców - Kompetencje i zasady działania