Michał WIŚNIEWSKI uczeń klasy 2TAK (technik architektury krajobrazu) zajął II miejsce w finale XV edycji Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku z wizytą w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

Mgr inż. Artur Madejski, nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych w klasach kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu, zaprosił wraz ze swoimi wychowankami z klasy 2TAK uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku. Mali goście wysłuchali pana Artura Madejskiego, który opowiadał między innymi o zwyczajach ptaków, po czym otrzymali od uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości karmniki, które zamontują w otoczeniu swoich domów lub mieszkań.

Warsztaty Ekologiczne „PTAKI WOKÓŁ MOJEGO OGRODU”

Dokończyliśmy dzisiaj warsztaty ekologiczne „PTAKI WOKÓŁ MOJEGO OGRODU”. Warsztaty zorganizowane były w ramach realizowanego w KSP projektu „Zielona klasa w Czerwonej”, z programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,  a partnerem – Fundacja Nasza Ziemia. Warsztaty  prowadzone były dla członków szkolnego koła biologicznego i związane były z przygotowaniami do sezonu lęgowego ptaków. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z gatunkami ptaków, które gniazdują w naszej okolicy, a w szczególności z wymaganiami i upodobaniami tych ptaków w stosunku do wyboru miejsca lęgowego. Dlatego też zaprezentowane zostały różne typy budek lęgowych dla ptaków. Kolejny etap to już właściwie prace domowe – uczniowie wykonali budki lęgowe dla ptaków, które dzisiaj rozwieszaliśmy na drzewach rosnących na terenie wokół szkoły. Kilka z budek ofiarowaliśmy pracownikom i nauczycielom Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, którzy deklarowali chęć ich powieszenia na terenie swoich ogrodów. Biorąc pod uwagę, że to już praktycznie koniec marca, nie należy się raczej spodziewać, że  wszystkie budki zostaną w tym roku zamieszkane, ale liczymy na to, że w przyszłym roku zagnieżdżą się w nich sikory, szpaki, kosy i inne.

Warsztaty szczepienia

Szczepienie, czyli transplantacja polega na spowodowaniu zrośnięcia się dwóch roślin lub ich części. Jest to jeden ze sposobów rozmnażania wegetatywnego roślin. Dzisiaj w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości uczniowie technikum architektury krajobrazu wzięli udział w warsztatach szczepienia roślin.  Warsztaty zorganizowane były w ramach realizowanego w KSP projektu „Zielona klasa w Czerwonej” z programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, a partnerem – Fundacja Nasza Ziemia. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się z podstawową terminologią, narzędziami niezbędnymi do przeprowadzania takich zabiegów oraz sposobami szczepienia. Po części teoretycznej została przeprowadzona część praktyczna. Najpierw ćwiczyliśmy techniki i sposoby dokonywania nacięć na zrazach i podkładkach, a później zaszczepiliśmy kilkanaście krzewów owocowych, które zamierzamy posadzić w zagospodarowywanym przez nas  ogródku szkolnym. Być może już wkrótce kompoty w szkolnej stołówce będą z naszych porzeczek i agrestu. Jeśli rację mają znawcy tematu i prawdziwe jest twierdzenie, że nie nauczy się szczepienia roślin ten, kto nie pokaleczy w czasie nauki palców, to Karolina zostanie chyba mistrzem szczepienia – za jednym zamachem skaleczyła dwa palce.

Warsztaty „Ogród w przestrzeni szkoły”

W ramach realizowanego w KSP projektu „Zielona klasa w Czerwonej”, z programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,  a partnerem – Fundacja Nasza Ziemia odbyły się warsztaty, dla uczniów obu klas Technikum architektury krajobrazu, „Ogród w przestrzeni szkoły”. Warsztaty prowadził absolwent naszej szkoły a także absolwent Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mgr inż. Wojciech Basinski. Pierwsza część warsztatów dotyczyła znaczenia ogrodów szkolnych. Usłyszeliśmy, że ogród  szkolny to przestrzeń edukacyjna funkcjonująca jako „zielona pracownia” będąca uzupełnieniem pracowni biologicznej  w innych wymiarach.  Czy to przypadek, że nasz projekt nosi nazwę „Zielona klasa w Czerwonej”? Badania naukowe dostarczają dowodów na niezaprzeczalne walory ogrodów szkolnych. W czasie prowadzonych w nich zajęć uczeń wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu, prowadzone w sposób poglądowy lekcje przyczyniają się do rozwijania zainteresowań przyrodniczych. Pozwalają na rozbudzanie miłości i szacunku do przyrody. W kolejnej części, urozmaiconej rewelacyjną prezentacją multimedialną, odkrywaliśmy świat roślin, które warto zasadzić w ogrodzie szkolnym. Specjalnie na potrzeby naszego projektu, prowadzący dużą część prezentacji poświęcił roślinom cieniolubnym i rosnącym w towarzystwie drzew. Poza przeglądem ciekawych gatunków roślin warsztaty wiązały się również z układaniem kompozycji roślinnych w przestrzeni.

spisał mgr inż. Artur Madejski

Przed nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych uczniowie klasy 1 technikum architektury krajobrazu wykonywali stroiki i dekoracje, by ozdobić groby. Była to doskonała okazja do wypróbowania swoich pomysłów, umiejętności i zdolności dekoracyjnych, a także zastosowania elementów roślinnych w układaniu kompozycji.

W ramach przedmiotu prace w obiektach architektury krajobrazu konieczne było utworzenie pracowni uprawy roślin, w której uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu poznają zasady przygotowywania podłoża do wysiewu roślin, wysiewu, pikowania i pielęgnowania sadzonek.

Od 1 września bieżącego roku szkolnego Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku prowadzi naukę w nowym, atrakcyjnym zawodzie – technik architektury krajobrazu. Jeśli jesteś osobą:

  • wrażliwą na otaczające nas piękno przyrody,
  • zainteresowaną przyrodą i ochroną środowiska,
  • posiadającą wyobraźnię przestrzenną,
  • cechującą się dokładnością,
  • posiadającą zdolności organizacyjne oraz
  • gotową do pracy w różnych warunkach pogodowych,

ten zawód jest stworzony dla Ciebie.

Technik architektury krajobrazu to zawód twórczy, w którym kluczową rolę odgrywa poczucie estetyki i zdolności plastyczne. Młodzież zdobywa tutaj wiedzę w zakresie:

  • projektowania ogrodów i przestrzeni zieleni miejskiej,
  • przygotowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich,
  • nadzorowania pielęgnacji parków i starodrzewu,
  • produkcji roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich.

Absolwent szkoły w tym zawodzie ma wiele możliwości podjęcia ciekawego zatrudnienia, m.in. w biurach projektowych, pracowniach architektonicznych, czy we własnej firmie.
Jeśli masz wyobraźnię przestrzenną i chcesz, aby Twoje dzieła tworzyły krajobraz „z charakterem” oraz harmonijnie podkreślały wytwory pracy architekta – zostań technikiem architektury krajobrazu!