„Wyobraźnia” to tytuł drugiego modułu realizowanego w ramach Międzynarodowego Projektu „Emocja”. Uczniowie z klasy 3TRS stworzyli świąteczne drzewka wyobraźni słuchając świątecznej muzyki. Drzewka ozdobili swoimi marzeniami, życzeniami (na odwrocie każdej ozdoby napisali swoje marzenie, życzenie, a następnie je poprzyklejali na drzewka. Uczniowie rozwinęli swoją wyobraźnie, poznali swoje mocne strony oraz uświadomili sobie, ze wyobraźnia czyni nas wielkimi. Koordynatorami projektu w KSP są: Pani Mariola Bil i Pani Joanna Midura.