Zarządzenie nr 33 / 2021 Dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (KSP) z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji realizacji zadań Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości od 20 grudnia 2021 roku:

Zarządzenie nr 33 / 2021 (1,1 MiB).

Procedura prowadzenia bezpiecznego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: procedura_zdalne (1,0 MiB).

Informacja dla osób zaangażowanych w prowadzenie nauki zdalnej: informacja_zdalne (187,8 KiB).

Rafał Hankus