Zapraszamy na drzwi otwarte Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości