Dnia 11 marca 2022 roku trzy uczennice Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu online składającego się z 30 pytań zamkniętych w czasie 20 minut. Dzięki niemu uczennice sprawdziły oraz poszerzyły swoją wiedzę o podatkach. Konkurs był bardzo dobrze zorganizowany.

Uczestniczki konkursu zachęcają do wzięcia udziału w przyszłych latach. Organizatorem konkursu jest samorząd zawodowy doradców podatkowych. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach