Z inicjatywy opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pana Oleha Kapitana przy pomocy Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Adeli Uznańskiej i uczniów naszje szkoły zostały zorganizowane Mikołajki.