Samorząd Uczniowski pod opieką Pana Oleha Kapitana i pomysłodawczyni akcji Adeli Uznańskiej, uczennicy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości i Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego przy wsparciu Stowarzyszenia Razem dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, którego Prezesem jest Pan Marek Królikowski udało się zrealizować inicjatywę akcji "Różowa Skrzyneczka w KSP". Więcej szczegółów na temat ww. akcji można znaleść na stronie 24klodzko.pl

Z inicjatywy opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pana Oleha Kapitana przy pomocy Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Adeli Uznańskiej i uczniów naszje szkoły zostały zorganizowane Mikołajki.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2020/2021 (od 14 października 2020 roku)

 • UZNAŃSKA Adela – przewodnicząca, uczennica klasy 3PRE
 • DYMCZAK Natalia – wiceprzewodnicząca, uczennica klasy 3TH
 • HOFFMAN Joanna  skarbnik, uczennica klasy 3PIA

Członkowie SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KSP:

 • Raczyńska Kinga 4 TE

 • Olczak Dominika 4 TE

 • Tokarz Arleta 4 TE

 • Koch Dominika 4 TE

 • Bukaczewski Jakub 4 TE

 • Mokrosińska Patrycja 4 TE

 • Kołodziej Daniel 4 TPS

 • Traczyk Dorota 4 HOR

 • Janas Danuta 4 HOR

 • Szkretka Patrycja 4 HOR

 • Lutosławska Laura 4 HOR

 • Dąbek Izabela 4 HOR

 • Olek Zuzanna 4 TH

 • Dudek Wiktoria 4 TH

 • Shulak Victor 4 TH

 • Mielec Agnieszka 3 PIA

 • Kukla Natalia 3 PIA

 • Sztangret Sebastian 3 PIA

 • Woch Oliwia 3 PIA

 • Madejski Szymon 3 PIA

 • Hecht  Adrian 3 PIA

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, Pocztu Sztandarowego oraz Pocztu Flagowego jest Pan Oleh KAPITAN.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Organizacja uroczystości i imprez szkolnych.
2. Dyżury uczniowskie.
3. Uczestniczenie w przydziale stypendiów.
4. Reprezentacja szkoły na zewnątrz.
5. Pomoc chorym dzieciom – uczniom (zbiórka pieniędzy).
6. Informowanie uczniów o życiu szkoły.
7. Współorganizacja Dnia Sportu Szkolnego.
8. Prowadzenie kroniki szkoły.
9. Organizacja „Mikołaja”.
10. Życzenia świąteczne dla innych szkół i instytucji.
11. Spotkania z samorządami klasowymi.
12. Organizacja DRZWI OTWARTYCH KSP dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
13. Współorganizacja obchodów rocznic szkoły.
14. Organizacja na terenie szkoły i udział w takich imprezach jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Góra Grosza.